Công ty TNHH Thực Phẩm Tâm Minh

Tam Minh Foods

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đức Thuận, P.13, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 8) 6297 4665        Fax: (+84 8) 38426212

Hotline: 096 783 5624

Email: Sales@TamMinhFoods.vn

Website: www.TamMinhFoods.vn

 

Xem hướng dẫn đường đi qua Google maps bên dưới: